Over de Sniederskring

Het ontstaan van de Sniederskring
Oud burgemeester Arnold van Houdt van Bladel is een literatuurliefhebber. Hij vond in amateurdichter Joop Bos de man om in zijn gemeente een literaire kring op te richten. Met Jaon Jansen uit Reusel en Jos Janssen uit Casteren organiseerde Joop Bos de eerste bijeenkomsten voor liefhebbers van het geschreven woord.
Er werd voorgelezen door een aantal amateurschrijvers. Er kwamen echter ook verrassend veel mensen enkel luisteren. Van het bespreken van elkaars werk kwam niet veel. Het elan van de eerste avond ebde weg. Wel was er een kiem gelegd. Een naam was er ook: Literair Genootschap De Sniederskring.

Onder impuls van Cultuurfonds Bladel pakten enkele liefhebbers de draad weer op. Onder de naam - kortweg nu - De Sniederskring begon de groep te doen waar ze goed in is: Het organiseren van schrijversavonden. In de winter van 1997 was het Leo Pleysier die de eerste Schrijversavond van De Sniederskring mocht vullen. Het was een succes en smaakte naar meer. Dat voorjaar nog kwamen Yvonne Kroonenberg en Herman Pieter de Boer naar Cultureel Centrum Den Herd in Bladel.
Elk jaar organiseert De Sniederskring vijf Schrijversavonden.

Getrouw aan haar beginperiode is De Sniederskring de amateurschrijver niet vergeten. In 2001 werd de vierde Regio-avond gehouden. Negen regionale schrijfsters en schrijvers lazen die avond voor uit hun eigen werk.
De Kinderboekenweek van 1999 werd door De Sniederskring benut om een project met kinderen op te zetten. Rindert Kromhout las twee keer in een volle zaal voor aan de jeugd uit de hele gemeente Bladel.

De Sniedersen
"Conscience leerde zijn volk lezen. August Snieders leerde de Vlaming zichzelf te zijn". Zo beschreef dr. Frans Verachtert het belang van August Snieders in zijn dubbele literaire biografie over Jan Renier en August Snieders.
De Sniederskring dankt haar naam aan de broers Jan Renier(1812-1888) en August (1825-1904) Snieders. Beiden waren telg uit een belangrijk Bladels geslacht. Ze bewoonden aan de Markt een pand dat toen de naam Sniedershuis kreeg.
Beide broers vergaarden hun roem echter vooral in het Antwerpse land. Jan Renier was vanaf 1838 huisarts in Turnhout en August genoot in Vlaanderen bekendheid als journalist en letterkundige. Hij bracht het tot hoofdredacteur van Het Handelsblad. Ze schreven allebei een groot aantal romans, novellen, verhalen en gedichten, waarin hun liefde voor de Brabantse volksaard centraal stond.
Omdat hun werk nu erg gedateerd aandoet, is het moeilijk een voorstelling te maken van hun bekendheid. De nagedachtenis aan Jan Renier wordt in Turnhout levend gehouden door een beeldhouwwerk. August kreeg in de Antwerpse Stadsbibliotheek een plaquette. Het zegt iets over hun belang voor de Vlaamse zaak, die - vlak na de afsplitsing met de noordelijke Nederlanden - twee voorvechters van 'over de meet' vond.
Toch moet de importantie van Jan Renier voor een groot deel gezocht worden in zijn vooruitstrevende en voortreffelijke inzet als huisarts. Zijn bijdrage aan de literatuur dient vooral gezien worden als verteller van volksverhalen.
Zijn jongere broer August vertrok in 1844 naar Antwerpen. Als journalist raakte hij intensief bij de Vlaamse zaak betrokken. Hendrik Conscience - schrijver van De Leeuw van Vlaanderen - was een goede vriend van hem, schrijft Frans Verachtert in een biografie van August Snieders. Hij beschouwt Snieders als de grootste journalist van het Vlaamse volk in de negentiende eeuw.
Tot zijn dood in 1904 bleef August Snieders actief als schrijver van romans in diverse genres en als essayist. Hij werd onder andere begiftigd met diverse ridderorden, een pauselijke onderscheiding en hij was eredoctor in de wijsbegeerte en letteren aan de Leuvense Hoogeschool.

De gedachtenis aan de Sniedersen wordt in Bladel levend gehouden door onder andere naamgeving (Sniederslaan, Sniederszaal). Een plaquette herinnert de Bladelnaren aan het Sniedershuis. Daar staat ook de wandelboom, die het begin aangeeft van de lange-afstands-wandelroute Bladel-Turnhout-Antwerpen v.v. De naam van de route? - uiteraard - Sniederspad.
Het honderdvijftigste geboortejaar van Jan Renier was in 1962 voor Bladel aanleiding om een groots volksfeest te organiseren, dat een week duurde. Anton van Duinkerken opende de Sniederieën met een feestrede.